“ஏவுகணை நாயகன்” டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சிந்தனைகள்...!!

சிவா முருகேசன் | Oct 15, 2018, 09:23 PM IST
1/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"எல்லாப் பறவைகளும் மழைக் காலங்களில் கூடுகளில் அடையும். ஆனால் கழுகு, மழையைத் தவிர்க்க மேகத்துக்கு மேலாகப் பறக்கும்".

2/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"ஒரு சிறந்த புத்தகம் நூறு நல்ல நண்பர் சமமாக இருக்கும் , ஆனால் ஒரு நல்ல நண்பர் ஒரு நூலகத்துக்கு சமமாக இருக்கும்".

3/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"தோல்விகளை எதிர்கொள்ள  கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அதுதான் வெற்றிக்கான மிக முக்கியமான திறமை".

4/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"நீங்கள் சூரியனைப் போலப் பிரகாசிக்க வேண்டுமானால், முதலில் சூரியனைப் போல எரிய வேண்டும்".

5/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள். கனவுதான் சிந்தனையாகவும், சிந்தனைதான் செயலாகவும் மாறுகிறது".

6/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"மிக உயர்ந்த லட்சியம், மனிதர்களுக்கான எல்லை என்ற சுவர்களைத் தகர்க்கிறது".

7/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"கடின உழைப்பு, நேர்மைக்கு மாற்று எதுவும் இல்லை; நிச்சயமாக எதுவும் இல்லை".

8/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

" நீங்கள் உறங்கும்போது வருவதல்ல கனவு. உங்களை உறங்கவிடாமல் செய்வதே கனவு".

9/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"அறிவுதான் உங்களை சிறந்தவர்களாகவும், பலமுள்ளவர்களாகவும் மாற்றுகிறது".

10/10

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

Happy Birthday Dr. A.P.J. Abdul Kalam

"தோல்விகளை எதிர்கொள்ள  கற்றுக் கொள்ளுங்கள். அதுதான் வெற்றிக்கான மிக முக்கியமான திறமை".

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close