2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

May 12, 2018, 10:50 AM IST
1/4

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

தீபிகா படுகோனே Pic courtesy: IANS

2/4

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

கங்கனா ரனாவத் Pic courtesy: IANS

3/4

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

ஹுமா குரேஷி Pic courtesy: IANS

 

4/4

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

2018 கேன்ஸ் திரைப்பட கலை விழாவில் இந்திய பிரபலங்கள்!!

தீபிகா படுகோனே Pic courtesy: IANS