நாசிக் முதல் மும்பை வரை, விவசாயிகளின் பாதையாத்திரை!

Mar 14, 2018, 02:24 PM IST
1/9

மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி டர்மிணலை விவசாயிகள் நெருங்கிய போது!

2/9

அலுப்பில் சற்று ஓய்வெடுக்கும் விவசாயி

3/9

அஹாட் மோய்தீனை நோக்கி பயணிக்கும் விவசாயி

4/9

அதிகாரிகளை சந்திப்பதற்கு முன்னதாக சற்று ஓய்வில் நிற்கும் விவசாயிகள்

5/9

பெரும் திரளாக கூடிய விவசாயிகள்

6/9

தன் கைப்பேசியினை சார்ஜ் செய்ய, தன் தலையின் மீது சோலார் பலகை கொண்டு பயணித்த விவசாயி

7/9

அலுப்பில் சற்று ஓய்வெடுக்கும் விவசாயி

8/9

முலுண்ந்திலிருந்து அஹாத் மய்தீனுக்கு கிழக்கு சாலை வழியாக செல்லும் விவசாயிகள்

9/9

அரசு அதிகாரிகளை காண நாசிக்கிலிருந்து பெரும் திரளாக திரண்டுவந்த விவசாயிகள்!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close