2017-ஆம் ஆண்டில் திருமண பந்தத்தில் இணைந்த நட்சத்திரங்கள்!

Dec 30, 2017, 04:19 PM IST
நாக சைதன்யா - சமந்தா
1/6

நாக சைதன்யா - சமந்தா

நமிதா - வீரா
2/6

நமிதா - வீரா

ஜாகீர் கான் - சாகரிக
3/6

ஜாகீர் கான் - சாகரிக

மணிமேகலை - ஹுசைன்
4/6

மணிமேகலை - ஹுசைன்

சத்னா டைட்டஸ் - கார்த்திக்
5/6

சத்னா டைட்டஸ் - கார்த்திக்

விராட் - அனுஷ்கா
6/6

விராட் - அனுஷ்கா