2017-ஆம் ஆண்டில், உலகின் மிக விலை உயர்ந்த 10 சந்தைகள்

Dec 2, 2017, 05:52 PM IST
1/10

புது டெல்லி (கொன்னாட் பிளேஸ் - சிபிடி), இந்தியா

புது டெல்லி (கொன்னாட் பிளேஸ் - சிபிடி), இந்தியா

10. புது டெல்லி (கொன்னாட் பிளேஸ் - சிபிடி), இந்தியா (சதுர அடி ஒன்றுக்கு 110.85 டாலர்)

2/10

நியூயார்க் (மிட் டவுன்-தென் மன்ஹாட்டன்), யு.எஸ்

நியூயார்க் (மிட் டவுன்-தென் மன்ஹாட்டன்), யு.எஸ்

9. நியூயார்க் (மிட் டவுன்-தென் மன்ஹாட்டன்), யு.எஸ் (சதுர அடி ஒன்றுக்கு 113.53  அமெரிக்க டாலர்)

3/10

ஷாங்காய் (புடாங்), சீனா

ஷாங்காய் (புடாங்), சீனா

8. ஷாங்காய் (புடாங்), சீனா (சதுர அடி ஒன்றுக்கு 120.11 அமெரிக்க டாலர்)

4/10

டோக்கியோ (மருனூச்சி / ஓட்மேச்சி), ஜப்பான்

டோக்கியோ (மருனூச்சி / ஓட்மேச்சி), ஜப்பான்

7. டோக்கியோ (மருனூச்சி / ஓட்மேச்சி), ஜப்பான் (சதுர அடி ஒன்றுக்கு பிரைவேட் வாடகை USD 132.09)

5/10

லண்டன் (வெஸ்ட் எண்ட்), யுனைட்டட் கிங்டம்

லண்டன் (வெஸ்ட் எண்ட்), யுனைட்டட் கிங்டம்

6. லண்டன் (வெஸ்ட் எண்ட்), யுனைட்டட் கிங்டம் (சதுர அடி ஒன்றுக்கு 136.38 அமெரிக்க டாலர்)

6/10

பெய்ஜிங் (CBD), சீனா

பெய்ஜிங் (CBD), சீனா

5. பெய்ஜிங் (CBD), சீனா (சதுர அடி ஒன்றுக்கு பிரதான வாடகை USD 151.87)

7/10

நியூயார்க் (மிட் டவுன் மன்ஹாட்டன்), யு.எஸ்

நியூயார்க் (மிட் டவுன் மன்ஹாட்டன்), யு.எஸ்

4. நியூயார்க் (மிட் டவுன் மன்ஹாட்டன்), யு.எஸ் (சதுர அடி ஒன்றுக்கு பிரதான வாடகை 153.50 டாலர்)

8/10

ஹாங்காங் (மேற்கு கோலூன்), ஹாங்காங்

ஹாங்காங் (மேற்கு கோலூன்), ஹாங்காங்

3. ஹாங்காங் (மேற்கு கோலூன்), ஹாங்காங் (சதுர அடி ஒன்றுக்கு பிரதான வாடகை USD 163.57)

9/10

பெய்ஜிங் (நிதித் தெரு), சீனா

பெய்ஜிங் (நிதித் தெரு), சீனா

2. பெய்ஜிங் (நிதித் தெரு), சீனா (சதுர அடி ஒன்றுக்கு பிரதான வாடகை USD 174.07)

10/10

மத்திய ஹாங்காங், ஹாங்காங்

மத்திய ஹாங்காங், ஹாங்காங்

1. மத்திய ஹாங்காங், ஹாங்காங் (சதுர அடி ஒன்றுக்கு பிரதான வாடகை USD 269.26) (Source: CBRE)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close