2017-ல் இந்தியாவின் டாப் 10 பில்லியனர்கள்!!

Oct 5, 2017, 06:08 PM IST
1/10

கௌதம் அதானி - $ 11 பில்லியன்

கௌதம் அதானி - $ 11 பில்லியன்

10. கௌதம் அதானி - $ 11 பில்லியன் (ஆதாரம்: ஃபோர்ப்ஸ்)

2/10

திலீப் சங்வி - $ 12.1 பில்லியன்

திலீப் சங்வி - $ 12.1 பில்லியன்

9. திலீப் சங்வி - $ 12.1 பில்லியன்

3/10

குமார் மங்கலம் பிர்லா - $ 12.6 பில்லியன்

குமார் மங்கலம் பிர்லா - $ 12.6 பில்லியன்

8. குமார் மங்கலம் பிர்லா - $ 12.6 பில்லியன்

4/10

ஷிவ் நாடார் - $ 13.6 பில்லியன்

ஷிவ் நாடார் - $ 13.6 பில்லியன்

7. ஷிவ் நாடார் - $ 13.6 பில்லியன்

5/10

கோத்ரேஜ் குடும்பம் (ஆதி) - $ 14.2 பில்லியன்

கோத்ரேஜ் குடும்பம் (ஆதி) - $ 14.2 பில்லியன்

6. கோத்ரேஜ் குடும்பம் (ஆதி) - $ 14.2 பில்லியன்

6/10

பல்லோன்ஜி மிஸ்ட்ரி - $ 16 பில்லியன்

பல்லோன்ஜி மிஸ்ட்ரி - $ 16 பில்லியன்

5. பல்லோன்ஜி மிஸ்ட்ரி - $ 16 பில்லியன்

7/10

லட்சுமி மிட்டல் - $ 16.4 பில்லியன்

லட்சுமி மிட்டல் - $ 16.4 பில்லியன்

4. லட்சுமி மிட்டல் - $ 16.4 பில்லியன்

8/10

ஹிந்துஜா குடும்பம் (கோபிசந்த்) - $ 18.4 பில்லியன்

ஹிந்துஜா குடும்பம் (கோபிசந்த்) - $ 18.4 பில்லியன்

3. ஹிந்துஜா குடும்பம் (கோபிசந்த்) - $ 18.4 பில்லியன்

9/10

அசிம் பிரேம்ஜி - $ 19 பில்லியன்

அசிம் பிரேம்ஜி - $ 19 பில்லியன்

2. அசிம் பிரேம்ஜி - $ 19 பில்லியன்

10/10

முகேஷ் அம்பானி - $ 38 பில்லியன்

முகேஷ் அம்பானி - $ 38 பில்லியன்

1. முகேஷ் அம்பானி - $ 38 பில்லியன் (ஆதாரம்: ஃபோர்ப்ஸ்)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close