2017-ல் இந்தியாவின் டாப் 10 பில்லியனர்கள்!!

Oct 5, 2017, 06:08 PM IST
கௌதம் அதானி - $ 11 பில்லியன்
1/10

10. கௌதம் அதானி - $ 11 பில்லியன் (ஆதாரம்: ஃபோர்ப்ஸ்)

திலீப் சங்வி - $ 12.1 பில்லியன்
2/10

9. திலீப் சங்வி - $ 12.1 பில்லியன்

குமார் மங்கலம் பிர்லா - $ 12.6 பில்லியன்
3/10

8. குமார் மங்கலம் பிர்லா - $ 12.6 பில்லியன்

ஷிவ் நாடார் - $ 13.6 பில்லியன்
4/10

7. ஷிவ் நாடார் - $ 13.6 பில்லியன்

கோத்ரேஜ் குடும்பம் (ஆதி) - $ 14.2 பில்லியன்
5/10

6. கோத்ரேஜ் குடும்பம் (ஆதி) - $ 14.2 பில்லியன்

பல்லோன்ஜி மிஸ்ட்ரி - $ 16 பில்லியன்
6/10

5. பல்லோன்ஜி மிஸ்ட்ரி - $ 16 பில்லியன்

லட்சுமி மிட்டல் - $ 16.4 பில்லியன்
7/10

4. லட்சுமி மிட்டல் - $ 16.4 பில்லியன்

ஹிந்துஜா குடும்பம் (கோபிசந்த்) - $ 18.4 பில்லியன்
8/10

3. ஹிந்துஜா குடும்பம் (கோபிசந்த்) - $ 18.4 பில்லியன்

அசிம் பிரேம்ஜி - $ 19 பில்லியன்
9/10

2. அசிம் பிரேம்ஜி - $ 19 பில்லியன்

முகேஷ் அம்பானி - $ 38 பில்லியன்
10/10

1. முகேஷ் அம்பானி - $ 38 பில்லியன் (ஆதாரம்: ஃபோர்ப்ஸ்)