நோபல் பரிசு 2017 வெற்றியாளர்கள்!!

Oct 5, 2017, 06:08 PM IST
1/12

மைக்கேல் ரோச்பாஷ்

மைக்கேல் ரோச்பாஷ்

மைக்கேல் ரோச்பாஷ்

2/12

ஜெஃப்ரி சி ஹால்

ஜெஃப்ரி சி ஹால்

ஜெஃப்ரி சி ஹால்

3/12

நோபல்

நோபல்

நோபல்

4/12

கிப் எஸ் தோர்ன்

கிப் எஸ் தோர்ன்

கிப் எஸ் தோர்ன்

5/12

பாரி சி பாரிஷ்

பாரி சி பாரிஷ்

பாரி சி பாரிஷ்

6/12

ரெய்னர் வெயிஸ்

ரெய்னர் வெயிஸ்

ரெய்னர் வெயிஸ்

7/12

நோபல்

நோபல்

நோபல்

8/12

ரிச்சர்ட் ஹெண்டர்சன்

ரிச்சர்ட் ஹெண்டர்சன்

ரிச்சர்ட் ஹெண்டர்சன்

9/12

Nobel

Nobel

நோபல்

10/12

மைக்கேல் ஃடபுள்யு யங்

மைக்கேல் ஃடபுள்யு யங்

மைக்கேல் ஃடபுள்யு யங்

11/12

ஜோச்சிம் பிராங்

ஜோச்சிம் பிராங்

ஜோச்சிம் பிராங்

12/12

ஜாகஸ் துபோசெட்

ஜாகஸ் துபோசெட்

ஜாகஸ் துபோசெட்

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close