நோபல் பரிசு 2017 வெற்றியாளர்கள்!!

Oct 5, 2017, 06:08 PM IST
மைக்கேல் ரோச்பாஷ்
1/12

மைக்கேல் ரோச்பாஷ்

ஜெஃப்ரி சி ஹால்
2/12

ஜெஃப்ரி சி ஹால்

நோபல்
3/12

நோபல்

கிப் எஸ் தோர்ன்
4/12

கிப் எஸ் தோர்ன்

பாரி சி பாரிஷ்
5/12

பாரி சி பாரிஷ்

ரெய்னர் வெயிஸ்
6/12

ரெய்னர் வெயிஸ்

நோபல்
7/12

நோபல்

ரிச்சர்ட் ஹெண்டர்சன்
8/12

ரிச்சர்ட் ஹெண்டர்சன்

Nobel
9/12

நோபல்

மைக்கேல் ஃடபுள்யு யங்
10/12

மைக்கேல் ஃடபுள்யு யங்

ஜோச்சிம் பிராங்
11/12

ஜோச்சிம் பிராங்

ஜாகஸ் துபோசெட்
12/12

ஜாகஸ் துபோசெட்