சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

Mar 19, 2018, 03:53 PM IST

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

1/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி 2006-ம் ஆண்டு வெளியான "ஒரு காதல் செய்வீர்" என்ற திரைப்படத்தின் வாயிலாக தமிழ்த் திரைப்படங்களில் அறிமுகமானார். (Pic:Nikkil & Team)

2/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

இவர் தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் என நான்கு மொழிகளிலும் நடித்து வருகிறார். ஆனால் தமிழை தவிர மற்ற மொழி படங்களில் அதிகமாக நடித்து வருகிறார்.

3/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கிய "புஜ்ஜிகடு" என்ற தெலுங்குத் திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார். ஆனால் இவர் தெலுங்கு சினிமா மூலமாக திரைத்துறைக்கு வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

4/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

"கன்ட கென்டதி" என்ற கன்னடத் திரைப்படத்தின் வாயிலாக கன்னடத் திரைத்துறையில் அறிமுகமானார்.

5/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

இவர் தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் என நான்கு மொழிகளிலும் நடித்து வருகிறார். ஆனால் தமிழை தவிர மற்ற மொழி படங்களில் அதிகமாக நடித்து வருகிறார்.

6/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

இவர் கலகலப்பு 2 மற்றும் ஹர ஹார மகாதேவகி போற்ற படங்களில் நடித்த நடிகை நிக்கி கல்ரானி சகோதரியாவார்.

7/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி 2006-ம் ஆண்டு வெளியான "ஒரு காதல் செய்வீர்" என்ற திரைப்படத்தின் வாயிலாக தமிழ்த் திரைப்படங்களில் அறிமுகமானார்.

8/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

9/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

10/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

11/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

12/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

இவர் கலகலப்பு 2 மற்றும் ஹர ஹார மகாதேவகி போற்ற படங்களில் நடித்த நடிகை நிக்கி கல்ரானி சகோதரியாவார்.

13/13

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

நடிகை சஞ்சனா கல்ரானி புகைப்படங்கள் ஒரு பார்வை!!

இவர் தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் என நான்கு மொழிகளிலும் நடித்து வருகிறார். ஆனால் தமிழை தவிர மற்ற மொழி படங்களில் அதிகமாக நடித்து வருகிறார்.

(Pic:Nikkil & Team)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close