பச்சோந்தி போல் தனது நிறத்தை மாற்றும் அறியவகை மீன் -வீடியோ!

தன்னை தொட்டவுடன் தனது நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் அரியவகை அதிசய மீன்.

Updated: Feb 9, 2018, 11:11 AM IST
பச்சோந்தி போல் தனது நிறத்தை மாற்றும் அறியவகை மீன் -வீடியோ!
Pic Courtesy : Vaithi Jn Sreedhar (Fb)

உலகில் பல அற்புதமான படைப்புகளை கடவுள் இந்த உலகில் படைத்துள்ளார்.. அந்த அற்புத படைப்பில் ஒன்று தான் இந்த மீன் வகை. என்ன அழகாக நிறம் மாறுகிறது என்பதை பாருங்களேன். 

Video Courtesy:  கன்னியாகுமரி பசங்க நாங்க (Fb-group).

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close