இன்றைய (14-02-2018) தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!!

தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை பல காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு மதிப்பிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, தங்கத்தின் மீதான சுங்க வரி, சர்வதேச சந்தைகளில் தங்கம், வெள்ளி விலைகளுக்கான அவுன்ஸ் மதிப்பின் மாறுபாடு போண்றவை தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலைகளில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது.

Updated: Feb 14, 2018, 07:44 AM IST
இன்றைய (14-02-2018) தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!!
ZeeNewsTamil

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,886
8 கிராம் 23,088

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட் 
1 கிராம் 3,148,30
8 கிராம் 25,186.40

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 41.30
1 கிலோ 41.300