యన్.టి.ఆర్ ఘనకీర్తిని ఒక్క ముక్కలో చెప్పే పాట ఇది

కథా నాయకా సాంగ్ విడుదల 

Updated: Dec 2, 2018, 12:46 PM IST
యన్.టి.ఆర్ ఘనకీర్తిని ఒక్క ముక్కలో చెప్పే పాట ఇది
Source : Youtube@Lahari Music | T-Series

నందమూరి అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తోన్న యన్.టి.ఆర్ కథా నాయకుడు టైటిల్ సాంగ్ వచ్చేసింది. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close