ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించండి

ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించండి. దేశానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Updated: Feb 8, 2018, 10:55 AM IST
ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించండి

భారతదేశ జాతీయ జంతువుగా ఆవుని ప్రకటించాలన్న వాఖ్యలపై దుమారం రేగుతోంది. జమైతే ఉలేమా-ఇ-హింద్ ప్రెసిడెంట్ మౌలానా అర్షద్ మద్ని మంగళవారం మాట్లాడుతూ, ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటిస్తే.. ఆవులు, మానవులు సురక్షితంగా ఉంటారని చెప్పారు. "ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించడానికి ఒక చట్టం చేయండి. ఆవిధంగానైనా ఆవులు, మానవ జీవితాలు రెండూ సురక్షితంగా ఉంటాయి. ఈ దేశానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది" అన్నారు.

గత సంవత్సరం కూడా మౌలానా ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలని కోరారు. పెరుగుతున్న హింసాకాండ, గోహత్యలతో దేశంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడ్డ నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వాఖ్యలు చేశారు.  

గోవాలోని ఆల్-ఇండియా హిందూ కన్వెన్షన్ గత ఏడాది ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలని నిర్ణయించింది. అయితే, ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలనే ప్రతిపాదన ఎన్నడూ లేదని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close