63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డు ప్రదానోత్సవంలో తారల సందడి

Feb 15, 2018, 01:19 PM IST
1/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

పరిణీతి చోప్రా

2/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

అర్జున్ కపూర్

3/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

సన్నీ లియోన్

4/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

భర్త శ్రీరాం నేనేతో నటి మాధురీ దీక్షిత్

5/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

అక్షయ్ కుమార్‌తో సోనమ్ కపూర్

6/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

సినీనటి రేఖ

7/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

ప్రపంచ సుందరి 2017 మానుషి చిల్లర్

8/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

సినీనటి కాజోల్

9/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

కరణ్ జోహార్

10/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

మనిష్ మల్హోత్రాతో ప్రీతి జింటా

11/11

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

63వ జియో ఫిలింఫేర్ అవార్డులు

భర్త సిద్ధార్థ్‌రాయ్ కపూర్‌తో నటి విద్యా బాలన్