ఆటోఎక్స్‌పో 2018: ఈవెంట్ లో సందడి చేసిన షారుఖ్ ఖాన్, సోనాక్షి సిన్హా, జాన్ అబ్రహం

Feb 10, 2018, 05:38 PM IST
1/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో 'డీసీ టీసీఏ' వాహనాన్ని సోనాక్షి సిన్హా విడుదల చేశారు.

2/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో 'డీసీ టీసీఏ' వాహనాన్ని సోనాక్షి సిన్హా విడుదల చేశారు.

3/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో 'డీసీ టీసీఏ' వాహనాన్ని సోనాక్షి సిన్హా విడుదల చేశారు.

4/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

గ్రేటర్ నోయిడాలో ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో నటి సోనాక్షి సిన్హా పాల్గొన్నారు.

5/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

గ్రేటర్ నోయిడాలో ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో నటి సోనాక్షి సిన్హా పాల్గొన్నారు.

6/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో వైజెడ్ఎఫ్-ఆర్3 స్పోర్ట్స్ బైక్ ను నటుడు, యమహా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జాన్ అబ్రహం విడుదల చేశాడు.

7/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో వైజెడ్ఎఫ్-ఆర్3 స్పోర్ట్స్ బైక్ ను నటుడు, యమహా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జాన్ అబ్రహం విడుదల చేశాడు.

8/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో వైజెడ్ఎఫ్-ఆర్3 స్పోర్ట్స్ బైక్ ను నటుడు, యమహా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జాన్ అబ్రహం విడుదల చేశాడు.

9/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో హుండాయ్ యొక్క 'స్వచ్ఛ్ కాన్' ను షారుఖ్ ఖాన్ విడుదల చేశాడు.

10/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో హుండాయ్ యొక్క 'స్వచ్ఛ్ కాన్' ను షారుఖ్ ఖాన్, హుండాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎండీ, సీఈవో వై.కే.కూ విడుదల చేశారు.

11/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో హుండాయ్ యొక్క 'స్వచ్ఛ్ కాన్' ను షారుఖ్ ఖాన్ విడుదల చేశాడు.

12/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో హుండాయ్ యొక్క 'స్వచ్ఛ్ కాన్' ను షారుఖ్ ఖాన్ విడుదల చేశాడు.

13/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో హుండాయ్ యొక్క 'స్వచ్ఛ్ కాన్' ను షారుఖ్ ఖాన్ విడుదల చేశాడు.

14/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో హుండాయ్ యొక్క 'స్వచ్ఛ్ కాన్' ను షారుఖ్ ఖాన్ విడుదల చేశాడు.

15/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో హుండాయ్ యొక్క 'స్వచ్ఛ్ కాన్' ను షారుఖ్ ఖాన్ విడుదల చేశాడు.

16/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

గ్రేటర్ నోయిడాలో ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో నటి సోనాక్షి సిన్హా పాల్గొన్నారు.

17/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో 'డీసీ టీసీఏ' వాహనాన్ని సోనాక్షి సిన్హా, డీసీ డిజైన్ ప్రవేట్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్, ఎండీ దిలీప్ చాబ్రియా విడుదల చేశారు.

18/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో వైజెడ్ఎఫ్-ఆర్3 స్పోర్ట్స్ బైక్ ను నటుడు, యమహా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జాన్ అబ్రహం విడుదల చేశాడు

19/19

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

ఆటోఎక్స్‌పో 2018

గ్రేటర్ నోయిడాలో ఆటోఎక్స్‌పో 2018 ఈవెంట్ లో నటుడు జాన్ అబ్రహం పాల్గొన్నాడు.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close