కర్నాటకలో గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలను ప్రారంభించిన భారత రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్

Feb 11, 2018, 06:03 PM IST
కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
1/8

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
2/8

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
3/8

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులు

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
4/8

కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగొళలో గోమఠేశ్వర విగ్రహం

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
5/8

కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగొళలో గోమఠేశ్వర విగ్రహం  

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
6/8

బాహుబలి ఉత్సవాలను లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తున్న రాష్ట్రపతి కోవింద్  

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
7/8

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో ప్రసంగిస్తున్న రాష్ట్రపతి కోవింద్

కర్నాటక గోమఠేశ్వర ఉత్సవాలు
8/8

ఫిబ్రవరి 7, 2018న కర్ణాటక హస్సన్ జిల్లాలోని శ్రావణబెళగోళలో గోమఠేశ్వర భగవాన్ శ్రీ బాహుబలి స్వామి ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి రాంనాథ్ కోవింద్ దంపతులు చిత్ర కృప: పీటీఐ, ఐఏఎన్ఎస్

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close