జనవరి 31, 2018: సూపర్ బ్లూ బ్లడ్ మూన్ దృశ్యాలు

Feb 3, 2018, 08:13 PM IST
కాలిఫోర్నియా, యుఎస్
1/15

కాలిఫోర్నియా, యుఎస్

ఢిల్లీ, ఇండియా
2/15

ఢిల్లీ, ఇండియా

ముంబై, ఇండియా
3/15

ముంబై, ఇండియా

పూణే, ఇండియా
4/15

పూణే, ఇండియా

చెన్నై, ఇండియా
5/15

చెన్నై, ఇండియా

ఫిలిప్పైన్స్
6/15

ఫిలిప్పైన్స్

బీజింగ్, చైనా
7/15

బీజింగ్, చైనా

శాన్ డియాగో
8/15

శాన్ డియాగో, యుఎస్

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్
9/15

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్
10/15

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

శాంతా మోనికా, యుఎస్
11/15

శాంతా మోనికా, యుఎస్

శాంతా మోనికా, యుఎస్
12/15

శాంతా మోనికా, యుఎస్

కాలిఫోర్నియా
13/15

కాలిఫోర్నియా

బ్రూక్లిన్, యుఎస్
14/15

బ్రూక్లిన్, యుఎస్

న్యూ యార్క్ (చిత్ర కృప: నాసా, రాయిటర్స్, పీటీఐ, ఐఏఎన్ఎస్)
15/15

న్యూయార్క్ (చిత్ర కృప: నాసా, రాయిటర్స్, పీటీఐ, ఐఏఎన్ఎస్)