జనవరి 31, 2018: సూపర్ బ్లూ బ్లడ్ మూన్ దృశ్యాలు

Feb 3, 2018, 08:13 PM IST
1/15

కాలిఫోర్నియా, యుఎస్

కాలిఫోర్నియా, యుఎస్

కాలిఫోర్నియా, యుఎస్

2/15

ఢిల్లీ, ఇండియా

ఢిల్లీ, ఇండియా

ఢిల్లీ, ఇండియా

3/15

ముంబై, ఇండియా

ముంబై, ఇండియా

ముంబై, ఇండియా

4/15

పూణే, ఇండియా

పూణే, ఇండియా

పూణే, ఇండియా

5/15

చెన్నై, ఇండియా

చెన్నై, ఇండియా

చెన్నై, ఇండియా

6/15

ఫిలిప్పైన్స్

ఫిలిప్పైన్స్

ఫిలిప్పైన్స్

7/15

బీజింగ్, చైనా

బీజింగ్, చైనా

బీజింగ్, చైనా

8/15

శాన్ డియాగో

శాన్ డియాగో

శాన్ డియాగో, యుఎస్

9/15

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

10/15

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

జెరూసలేం, ఇజ్రాయెల్

11/15

శాంతా మోనికా, యుఎస్

శాంతా మోనికా, యుఎస్

శాంతా మోనికా, యుఎస్

12/15

శాంతా మోనికా, యుఎస్

శాంతా మోనికా, యుఎస్

శాంతా మోనికా, యుఎస్

13/15

కాలిఫోర్నియా

కాలిఫోర్నియా

కాలిఫోర్నియా

14/15

బ్రూక్లిన్, యుఎస్

బ్రూక్లిన్, యుఎస్

బ్రూక్లిన్, యుఎస్

15/15

న్యూ యార్క్ (చిత్ర కృప: నాసా, రాయిటర్స్, పీటీఐ, ఐఏఎన్ఎస్)

న్యూ యార్క్ (చిత్ర కృప: నాసా, రాయిటర్స్, పీటీఐ, ఐఏఎన్ఎస్)

న్యూయార్క్ (చిత్ర కృప: నాసా, రాయిటర్స్, పీటీఐ, ఐఏఎన్ఎస్)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close