ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ వేలం: రూ.కోటి మార్కును దాటిన ఆటగాళ్లు

Jun 2, 2018, 04:16 PM IST
1/6

ఫజెల్ అత్రాచలి

ఫజెల్ అత్రాచలి

ఫజెల్ అత్రాచలి(డిఫెండర్)-రూ. కోటి (యూ ముంబా)

2/6

నితిన్ తోమర్

నితిన్ తోమర్

నితిన్ తోమర్(రైడర్): రూ.1.15 కోట్లు (పుణేరీ పల్తాన్)

3/6

రిశాంక్ దేవదిగ

రిశాంక్ దేవదిగ

రిశాంక్ దేవదిగ(రైడర్): రూ.1.11 కోట్లు (యుపీ యోద్ధ)

4/6

దీపక్ నివాస్ హుడా

దీపక్ నివాస్ హుడా

దీపక్ నివాస్ హుడా(రైడర్): రూ.1.15 కోట్లు (జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్)

5/6

రాహుల్ చౌదరి

రాహుల్ చౌదరి

రాహుల్ చౌదరి(రైడర్): 1.29 కోట్లు (తెలుగు టైటాన్స్)

6/6

మోనూ గోయిట్

మోనూ గోయిట్

మోనూ గోయిట్(రైడర్): రూ.1.51కోట్లు (హర్యానా స్టీలర్స్)