బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించిన సల్మాన్ ఖాన్ చిత్రాలు

Jan 3, 2018, 06:55 PM IST
వాంటెడ్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్
1/9

వాంటెడ్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

సుల్తాన్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్
2/9

సుల్తాన్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

భజరంగీ భాయీజాన్  చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్
3/9

భజరంగీ భాయీజాన్  చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

కిక్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్
4/9

కిక్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

  ఏక్ థా టైగర్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్
5/9

  ఏక్ థా టైగర్ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

దబాంగ్2 చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్
6/9

దబాంగ్2 చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

రెడీ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్
7/9

రెడీ చిత్రంలో సల్మాన్ ఖాన్ 

బాడీగార్డు లో సల్మాన్ ఖాన్
8/9

బాడీగార్డు లో సల్మాన్ ఖాన్ 

దబాంగ్ లో సల్మాన్ ఖాన్
9/9

దబాంగ్ లో సల్మాన్ ఖాన్ 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close