చిత్ర మాలిక: వేసవిలో తప్పక సందర్శించవలసిన వన్యప్రాణి సంరక్షణా కేంద్రాలు

Jun 7, 2018, 04:25 PM IST
1/6

కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు, ఉత్తరాఖండ్

కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు, ఉత్తరాఖండ్

కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు, ఉత్తరాఖండ్

2/6

రణథంబోర్ నేషనల్ పార్కు, రాజస్థాన్

రణథంబోర్ నేషనల్ పార్కు, రాజస్థాన్

రణథంబోర్ నేషనల్ పార్కు, రాజస్థాన్

3/6

హేమిస్ నేషనల్ పార్కు, జమ్మూ కాశ్మీర్

హేమిస్ నేషనల్ పార్కు, జమ్మూ కాశ్మీర్

హేమిస్ నేషనల్ పార్కు, జమ్మూ కాశ్మీర్

4/6

కాబిని నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

కాబిని నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

కాబిని నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

5/6

బందిపూర్ నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

బందిపూర్ నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

బందిపూర్ నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

6/6

పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్, కేరళ

పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్, కేరళ

పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్, కేరళ