చిత్ర మాలిక: వేసవిలో తప్పక సందర్శించవలసిన వన్యప్రాణి సంరక్షణా కేంద్రాలు

Jun 7, 2018, 04:25 PM IST
1/6

కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు, ఉత్తరాఖండ్

కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు, ఉత్తరాఖండ్

కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు, ఉత్తరాఖండ్

2/6

రణథంబోర్ నేషనల్ పార్కు, రాజస్థాన్

రణథంబోర్ నేషనల్ పార్కు, రాజస్థాన్

రణథంబోర్ నేషనల్ పార్కు, రాజస్థాన్

3/6

హేమిస్ నేషనల్ పార్కు, జమ్మూ కాశ్మీర్

హేమిస్ నేషనల్ పార్కు, జమ్మూ కాశ్మీర్

హేమిస్ నేషనల్ పార్కు, జమ్మూ కాశ్మీర్

4/6

కాబిని నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

కాబిని నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

కాబిని నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

5/6

బందిపూర్ నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

బందిపూర్ నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

బందిపూర్ నేషనల్ పార్కు, కర్ణాటక

6/6

పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్, కేరళ

పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్, కేరళ

పెరియార్ టైగర్ రిజర్వ్, కేరళ

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close