Ae Dil Hai Mushkil

Sep 16, 2016, 14:55 PM IST
1/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

2/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

3/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

4/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

5/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

6/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

7/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

8/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

9/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

10/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Still from the movie

11/11

Ae Dil Hai Mushkil

Ae Dil Hai Mushkil

Poster of the movie