અટલજી ૨૫ ડિસેમ્બર જન્મદિવસ – હદયાંજલિ: દિલ થી દિલ સુધી

અટલજી ૨૫ ડિસેમ્બર જન્મદિવસ – હદયાંજલિ: દિલ થી દિલ સુધી

અટલજી પોતાના જન્મદિવસે એમ કહેતાં કે, હર ૨૫ ડિસેમ્બર જીને કી નઈ સીડીર્યાં ચઢતા હું, નયે મોડ પર ઔરો સે કમ, સ્વયં સે જ્યાદા લડતા હું, -----------------

Dec 25, 2018, 10:10 AM IST
ખેડૂતોની દેવામાફીઃ ખેડૂતો જેટલું ધિરાણ લે છે, તેના કરતાં દોઢ ગણી રકમ ડૂબાડે છે ઉદ્યોગપતિઓ

ખેડૂતોની દેવામાફીઃ ખેડૂતો જેટલું ધિરાણ લે છે, તેના કરતાં દોઢ ગણી રકમ ડૂબાડે છે ઉદ્યોગપતિઓ

મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને આસામમાં ખેડૂતોની લોનમાફીની જાહેરાત સાથે જ દેશમાં એ બાબતે ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે, ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવું એ આર્થિક દૃષ્ટિએ યોગ્ય નિર્ણય છે કે નહીં

Dec 19, 2018, 07:52 PM IST