કોરોનાથી નહીં પણ આ કોરોનાની સારવાર આપતી હોસ્પિટલથી બીક લાગે છે સાહેબ!...

ગુજરાતમાં કોરોનાના દર્દીઓની સારવાર માટે દરેક મહાનગરો અને શહેરોમાં કોવીડ હોસ્પિટલ તો ઊભી કરી દેવાઈ પણ આ હોસ્પિટલોમાં સુરક્ષાના માપદંડોને છાજલે ચડાવી દેવાયા જેનું પરિણામ છે છાશવારે હોસ્પિટલમાં બનતી આગ લાગવાની ઘટનાઓ.

Updated By: Nov 27, 2020, 11:35 PM IST
કોરોનાથી નહીં પણ આ કોરોનાની સારવાર આપતી હોસ્પિટલથી બીક લાગે છે સાહેબ!...