અમદાવાદમાં યોજાઇ 'કોલેજ ફ્રેશ ફેસ ઓફ ધ યર' સ્પર્ધા

અમદાવાદ વન મોલ દ્વારા શહેરના યુવા સમુદાય માટે “કોલેજ ફ્રેશ ફેસ ઓફ ધ યર-2018-રનવે ટુ ડ્રીમ્સ“ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

1/8

અમદાવાદ વન મોલ દ્વારા શહેરના યુવા સમુદાય માટે “કોલેજ ફ્રેશ ફેસ ઓફ ધ યર-2018-રનવે ટુ ડ્રીમ્સ“ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

2/8

બંને વિજેતાઓને આકર્ષક ઈનામો ઉપરાંત અમદાવાદ વન મોલની વિજ્ઞાપન ઝુંબેશમાં ફ્રેશ ફેસ ઓફ ધ યર તરીકે ચમકવા માટેનો કરાર કરાયો હતો. 

3/8

દેવાંગ મોદી અને હેતવિ વોરાને પ્રસિધ્ધ સિનેમેટોગ્રાફર અને સ્પર્ધના નિર્ણાયક તપન વ્યાસ દ્વારા વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. 

4/8

દેવાંગ મોદી અને હેતવિ વોરાને પ્રસિધ્ધ સિનેમેટોગ્રાફર અને સ્પર્ધના નિર્ણાયક તપન વ્યાસ દ્વારા વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. 

5/8

આ સ્પર્ધાનો ઉદ્દેશ 15 થી 25 વર્ષની વય ધરાવતા અત્યંત સ્ટાઈલીશ, ક્લાસી, સ્માર્ટ અને આત્મવિશ્વાસ ધરાવતા પુરૂષ અને સ્ત્રીને શોધવાનો હતો. 

6/8

બોડી લેંગવેજ, પોષાક, આત્મ વિશ્વાસના સ્તર અને પ્રતિભાને આધારે પસંદગી કરી હતી.  

7/8

27 શોર્ટલીસ્ટ કરાયેલા સ્પર્ધકો ફાઇનલ સ્પર્ધામાં અમદાવાદ વન મોલ ખાતે લોકપ્રિય બ્રાન્ડનાં આકર્ષક વસ્ત્રોમાં રેમ્પ ઉપર વોક કર્યું હતું.  

8/8

સંગીતના બેકગ્રાઉન્ડ વચ્ચે દર્શકોએ તેમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લીધા હતા.