ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર, જાણો તમામ વિગતો

May 10, 2018, 11:55 AM IST

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચ 2018માં લેવાયેલ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષાનું પરિણામ ગુરૂવારે જાહેર કરાયું છે. એકંદરે પરિણામ 72.99 ટકા નોંધાયું છે. રાજ્યમાંથી કુલ 1,34,439 પરીક્ષાર્થીઓ નોંધાયા હતા. જોકે 140 કેન્દ્ર પર લેવાયેલી પરીક્ષામાં 1,34,352 પરીક્ષાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જે પૈકી 98067 પરીક્ષાર્થીઓ પ્રમાણપત્ર મેળવવાને પાત્ર થયા છે. રાજ્યનું ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું સરેરાશ પરિણામ 72.99 ટકા નોંધાયું છે.

1/6

એ ગ્રુપનું સરેરાશ પરિણામ 77.29 ટકા જ્યારે બી ગ્રુપનું 69.77 ટકા

એ ગ્રુપના વિદ્યાર્થીઓએ માર્યુ મેદાન

એ ગ્રુપનું સરેરાશ પરિણામ 77.29 ટકા નોંધાયું છે. જે બી ગ્રુપ કરતાં વધુ છે. બી ગ્રુપનું સરેરાશ પરિણામ 69.77 આવ્યું છે. એ ગ્રુપની સરખામણીએ બી ગ્રુપમાં એ-1 ગ્રેડમાં પણ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઓછી છે. એ ગ્રુપમાં 95 છાત્રોએ એ-1 ગ્રેડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે જ્યારે બી ગ્રુપમાં આ સિધ્ધિ માત્ર 41 વિદ્યાર્થીઓને જ મળી છે. 

2/6

એ ગ્રુપનું સરેરાશ પરિણામ 77.29 ટકા જ્યારે બી ગ્રુપનું 69.77 ટકા

એ ગ્રુપના વિદ્યાર્થીઓએ માર્યુ મેદાન

એ ગ્રુપમાં નોંધાયેલા 57660 પૈકી 44,545 છાત્રો પ્રમાણપત્ર મેળવવાને પાત્ર થતાં સરેરાશ 77.29 ટકા પરિણામ નોંધાયું છે જ્યારે બી ગ્રુપનું સરેરાશ પરિણામ 69.77 ટકા આવ્યું છે. 

3/6

જીવવિજ્ઞાનનું સૌથી ઓછું 72.44 ટકા પરિણામ નોંધાયું

જીવવિજ્ઞાને છાત્રોને રડાવ્યા, સૌથી નીચું પરિણામ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થયું છે. જેમાં વિષયવાર પરિણામની વિગતો જોઇએ તો જીવવિજ્ઞાને છાત્રોને રડાવ્યા જેવો માહોલ છે. જીવવિજ્ઞાનનું સૌથી નીચું 72.44 ટકા પરિણામ નોંધાયું છે. 

4/6

પર્સન્ટાઇલ રેન્કમાં બી ગ્રુપના છાત્રો વચ્ચે તીવ્ર ટક્કર

પર્સન્ટાઇલ રેન્કમાં બી ગ્રુપના છાત્રો વચ્ચે તીવ્ર ટક્કર

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામની વાત કરી એ તો પર્સન્ટાઇન રેન્ક (પીઆર)માં બી ગ્રુપના છાત્રો વચ્ચે વધુ તીવ્ર જંગ દેખાઇ રહ્યો છે. 99થી વધુ પીઆર રેન્કમાં એ ગ્રુપના 629 અને બી ગ્રુપના 770 છાત્રો નોંધાયા છે. 

5/6

રાજકોટ જિલ્લો 85.03 ટકા સાથે રાજ્યમાં મોખરે

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં રાજકોટે માર્યું મેદાન

રાજ્યમાં આ વખતે સૌથી વધુ પરિણામ રાજકોટ જિલ્લાનું 85.03 ટકા નોંધાયું છે. ગત વર્ષે સૌથી વધુ પરિણામ બોટાદ જિલ્લામાં નોંધાયું હતું. જ્યારે સૌથી ઓછું પરિણામ છોટા ઉદેપુર જિલ્લાનું 35.64 ટકા નોંધાયું છે. 

6/6

અમદાવાદ શહેરનું સરેરાશ પરિણામ 75.24 ટકા નોંધાયું

અમદાવાદ શહેર કરતાં ગ્રામ્ય વિસ્તારનું પરિણામ ઉંચું રહ્યું

અમદાવાદના પરિણામની વાત કરીએ તો આ વખતે ગ્રામ્યએ મેદાન માર્યું છે. શહેરી વિસ્તારનું સરેરાશ 75.24 ટકા નોંધાયું છે જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારનું સરેરાશ પરિણામ 82.17 ટકા આવ્યું છે.