યુએસ સ્ટંટ રાઈડિંગ ચેમ્પિયને દિલધડક સ્ટંટ વડે ગાંધીનગરના દર્શકોને કરી દીધા મંત્રમુગ્ધ

દુનિયાભરના દર્શકોને મોહિત કર્યા પછી યુએસ સ્ટંટ રાઈડિંગ ચેમ્પિયન અને રેડ બુલ એથ્લેટ આરોન કોલ્ટને અગાઉ ક્યારેય નહીં તેવી દિલધડક કુશળતાઓ શુક્રવાર, 21મી ફેબ્રુઆરી, 2020ના રોજ ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર ખાતે પ્રદર્શનમાં બતાવી હતી.

ગાંધીનગર: દુનિયાભરના દર્શકોને મોહિત કર્યા પછી યુએસ સ્ટંટ રાઈડિંગ ચેમ્પિયન અને રેડ બુલ એથ્લેટ આરોન કોલ્ટને અગાઉ ક્યારેય નહીં તેવી દિલધડક કુશળતાઓ શુક્રવાર, 21મી ફેબ્રુઆરી, 2020ના રોજ ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર ખાતે પ્રદર્શનમાં બતાવી હતી.

1/6

દુનિયાભરના દર્શકોને મોહિત કર્યા પછી યુએસ સ્ટંટ રાઈડિંગ ચેમ્પિયન અને રેડ બુલ એથ્લેટ આરોન કોલ્ટને અગાઉ ક્યારેય નહીં તેવી દિલધડક કુશળતાઓ શુક્રવાર, 21મી ફેબ્રુઆરી, 2020ના રોજ ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, ગાંધીનગર ખાતે પ્રદર્શનમાં બતાવી હતી.

2/6

આ સ્ટ્રીટ ફ્રીસ્ટાઈલર યુવાનો અને જોશીલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતો કરતો અને પ્રોફેશનલ સ્ટંટ રાઈડિંગ ચેમ્પિયન કઈ રીતે બની શકાય તે વિશે માહિતી પણ આપી હતી. 

3/6

રેડ બુલ એથ્લેટ મંગળવાર અમદાવાદની ઈન્ડસ યુનિવર્સિટી ખાતે તેની કુશળતાઓ બતાવતો જોવા મળ્યો હતો.

4/6

રેડ બુલ એથ્લેટ અને સ્ટંટ રાઈડિંગ ચેમ્પિયન આરોન કોલ્ટોએ જણાવ્યું હતું કે મારા સ્ટંટ્સ જોવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયા હતા તે જોઈને ખુશી થઈ. મને અહીં બહુ મજા આવી અને ભારતમાં ફરી ટૂંક સમયમાં આવવા ઉત્સુક રહીશ.

5/6

રેડ બુલ એથ્લેટ અને સ્ટંટ રાઈડિંગ ચેમ્પિયન આરોન કોલ્ટોએ જણાવ્યું હતું કે અહીં ગુજરાતમાં વિશાળ દર્શકોનીસામે આ સ્ટંટ્સ બતાવવાનું બહુ સારું લાગ્યું.

6/6

આ રેડ બુલ એથ્લેટ આ સપ્તાહમાં અગાઉ છત્રપતિ શિવાજી ટર્મિનસ (સીએસટી) ખાતે રોમાંચક સ્ટંટ્સ (બાઈક પર વ્હીલી અને સર્ફિંગ) કરતો પણ જોવા મળ્યો હતો.