ભારતીય નૌસેના

સમુદ્રમાં ભારતને ઘેરવાની તૈયારીમાં છે ચીન-પાકિસ્તાન, આવી ચતુર ચાલ ચાલી

સુત્રો અનુસાર પ્રોજેક્ટ હૈંગુંર હેઠળ ચીનની ચાઇના શિબિલ્ડિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી કોર્પોરેશન પાકિસ્તાની નૌસેના માટે 8 નવી સબમરીન તૈયાર કરી છે

Jul 16, 2018, 05:07 PM IST