રક્ષા નિયોજન સમિતિ

દેશની સુરક્ષા સામે ઊભા થતા પડકારોને પહોંચી વળવા માટે મોદી સરકારે લીધુ મોટું પગલું

કેન્દ્ર સરકારે નિત નવા ઊભા થતા સુરક્ષા અંગેના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે સૈન્ય સિદ્ધાંતો પર કામ કરવા ઉપરાંત રક્ષા દળો માટે સમગ્ર યોજનાના સંદર્ભે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (એનએસએ)ની અધ્યક્ષતામાં રક્ષા નિયોજન સમિતિ (ડીપીસી)નું ગઠન કર્યુ છે.

Apr 20, 2018, 07:40 AM IST