દાંતા વિધાનસભા વિસ્તારનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ, ચૂંટણી પ્રક્રિયાની ઉડાવી મજાક..

Trending news