અર્બુદા રજત મહોત્સવને લઈને પાલનપુરના અર્બુદાધામથી હાથી-ઘોડા સાથે શોભાયાત્રા, જુઓ આકાશી નજારો...

Trending news