વન ડે વન ડિસ્ટ્રીક્ટ કાર્યક્રમ હેઠળ સુરેન્દ્રનગરમાં ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ કાર્યકરો સાથે કરશે મુલાકાત---

Trending news