કાજોલ સાથે ફોટો પડાવતી વખતે દીકરી ન્યાસા દેવગણે કર્યા નખરા....!!!

Trending news