સેમિફાઈનલમાં હાર બાદ 'ઈમોશનલ' વિરાટની પોસ્ટ.. લખ્યું: અમે અમારું સપનું પૂરું ન કરી શક્યા પણ....

Trending news