સાવલી બેઠકના કોંગ્રેસ અને ભાજપના ઉમેદવારોની ZEE 24 કલાકે લીધી પરીક્ષા; જાણો જનતાની સમસ્યાઓનું ઉમેદવારોને કેટલું છે જ્ઞાન

Trending news