ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયા કોરોનાના 372 નવા કેસ

Trending news