ગુજરાત: સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા બાદ હવે ધો. 12 સામાન્ય પ્રવાહના કોમ્પ્યુટર વિષયનું પેપર થયું વાયરલ!

Trending news