તોફાનોમાં મિલકતને નુકસાન પહોંચાડનારા વિરુદ્ધ થશે કાર્યવાહી; નુકસાનની વસૂલાત માટે કાયદો લાવવાની સરકારની તૈયારી

Trending news