કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ XBB 1.16ના વધ્યા કેસ! રાજકોટ સિવિલમાં 100 બેડની હોસ્પિટલ કરાઈ તૈયાર

Trending news