જમ્મુ કાશ્મીરનું ગુલમર્ગ બરફની ચાદરથી ઢંકાયું, જુઓ અદ્દભૂત નજારો...

Trending news