જમ્મુ કાશ્મીરમાં ફરીએક વાર હિમવર્ષા, જ્યાં જુઓ ત્યાં બસ બરફ જ બરફ જોવા મળી રહ્યો છે...

Trending news