રાજકોટ જિલ્લાના સાતવડી ગામમાં વેલ લેવા માટે હેલિકોપ્ટર આવ્યું...

Trending news