શ્રી કૃષ્ણ- રૂક્ષ્મણીનો વિવાહ મહોત્સવ, ભક્તોએ જય માધવના નાદ સાથે રમઝટ બોલાવી

Trending news