5 લાખની પર્સનલ લોન લેશો તો દર મહીને કેટલો ચૂકવવો પડશે EMI?

ટેન્યોર સૌથી ખાસ વસ્તુ

કોઇપણ લોન જેમ કે પર્સનલ લોન, કાર લોન અથવા હોમ લોનની EMI વ્યાજ દર અને તમારી લોનની મુદત પર આધારિત છે.

અલગ અલગ ઇએમઆઇ

જો તમે લોનની ચુકવણી માટે 5 વર્ષ અથવા 7 વર્ષ પસંદ કરો છો, તો EMI રકમ અલગ હશે.

આ છે વ્યાજ દર

જો કેટલીક મોટી બેંકોના વ્યાજ દરોની વાત કરીએ તો HDFC 10.5% થી 24% સુધીના વ્યાજ દરે લોન આપી રહી છે. ICICI દરો 10.50% થી 16% સુધીની છે.

11 ટકાને ગણવામાં આવે છે આધાર

અહીં આપણે 11 ટકાના દરે પર્સનલ લોનના વ્યાજ દરને ધ્યાનમાં લઈને 3 વર્ષ, 5 વર્ષ અને 7 વર્ષના આધારે EMIની ગણતરી કરીશું.

ત્રણ વર્ષ માટે લોન

જો તમે વાર્ષિક 11% વ્યાજ પર ત્રણ વર્ષ માટે 5 લાખ રૂપિયાની લોન લો છો, તો તમારે દર મહિને 16370 રૂપિયાની EMI ચૂકવવી પડશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 89300 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

પાંચ વર્ષ માટે લોન

જો તમે વાર્ષિક 11% વ્યાજ પર પાંચ વર્ષ માટે 5 લાખ રૂપિયાની લોન લો છો, તો તમારે દર મહિને 10871 રૂપિયાની EMI ચૂકવવી પડશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 152300 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

સાત વર્ષ માટે લોન

જો તમે 11% વ્યાજ પર 7 વર્ષ માટે 5 લાખ રૂપિયાની લોન લો છો, તો તમારે દર મહિને 8561 રૂપિયાની EMI ચૂકવવી પડશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 219142 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

પ્રોસેસિંગ ફી પણ મહત્વપૂર્ણ

આ સિવાય બેંક દ્વારા તમારી પાસેથી લોન પ્રોસેસિંગ ફી પણ લેવામાં આવે છે. બેંક અનુસાર આ લોનની રકમ પર આધાર રાખે છે.