• 542/542 लक्ष्य 272
  • बीजेपी+

    348बीजेपी+

  • कांग्रेस+

    92कांग्रेस+

  • अन्य

    102अन्य

राजनीतिक नेता