• बीजेपी

  104बीजेपी

 • कांग्रेस

  78कांग्रेस

 • जेडीएस+

  38जेडीएस+

 • अन्य

  2अन्य

LIVE - यलबुर्गा चुनाव परिणाम 2018

प्रमुख चेहरे पार्टी स्थिति वोट
अचर हलप्‍पा बसप्‍पा बीजेपी

जीते

79072
बसवराज रायरेड्डी कांग्रेस

हारे

65754
वीरन्‍नागौड़ा जेडी(एस)

हारे

14591
नोटा नोटा

हारे

1510
अन्‍नादानाराजा जेएचपी

हारे

913
रहमानसाब एस मंगलोर निर्दलीय

हारे

739
वी सदवशिवाराव निर्दलीय

हारे

617
अलबक्‍शी फकरुद्दीनसाब एआईएमईपी

हारे

424
निंगप्‍पा बलप्‍पा निर्दलीय

हारे

343
शरणबसप्‍पा शिवसेना

हारे

288
नवीन होसपती निर्दलीय

हारे

230
जकिरहुसैन निर्दलीय

हारे

186