ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ

ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,UK ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ  ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

Feb 19, 2020, 04:10 PM IST