ਪੰਜਾਬ mla ਹੋਸਟਲ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ MLA ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ,ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ !

ਪੰਜਾਬ MLA ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ,ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ !

Aug 1, 2020, 10:30 AM IST

ਪੰਜਾਬ MLA ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ,ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ !

ਪੰਜਾਬ MLA ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ,ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ !

Aug 1, 2020, 10:30 AM IST