ਬੇਲ

'ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਨੌਤੀ' ?

ਹਿੰਸਕ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ FIR ਦਰਜ,ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ

Feb 10, 2020, 02:23 PM IST

'ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਨੌਤੀ' ?

ਹਿੰਸਕ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ FIR ਦਰਜ,ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ

Feb 10, 2020, 02:23 PM IST