7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣੇ ਕੁੱਤੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ! ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 

Aug 1, 2020, 05:00 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣੇ ਕੁੱਤੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ! ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 

Aug 1, 2020, 05:00 PM IST