bride diet plan

ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ

ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଲାଗି କେବଳ ମେକ୍‌ଅପ୍‌ ଠିକ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚେହେରା ସହିତ ଫିଗର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଖାସ୍‌ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ବାହାଘର ଦିନ ନିଜକୁ କିପରି ଫିଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ନେଇ କିଛି ଟିପ୍ସ 

Nov 16, 2019, 10:16 AM IST