hazat torture allegation

ସୀମା ଟପିଲା ପୋଲିସର ବର୍ବରତା; ବାସେଳିସାହି ପରେ ପିପିଲି ଥାନାରେ ହାଜତ ନିର୍ଯାତନା

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନଜୁରୀ ସହ ଦେହରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା।

Nov 21, 2020, 10:34 PM IST